Wat hopen we met deze studie te bereiken?

Wil je in België hulp voor je rugpijn? Dan moet je eerst naar een (huis)arts, die voorschrijft welke zorg jij nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: naar een kinesitherapeut gaan, afwachten of medicatie nemen. Dit betekent dus dat je niet meteen, op eigen initiatief en zonder voorschrift naar een kinesitherapeut kan gaan.

In heel wat landen, zoals Nederland, het VK en Australië, is het verhaal anders. Patiënten met lage rugpijn kunnen er meteen en zonder medisch voorschrift naar een kinesitherapeut. Onderzoek in deze landen laat zien dat zo’n directe toegang tot kinesitherapie goede klinische resultaten geeft en dat het gepaard gaat met minder hoge kosten voor patiënt en maatschappij. De vraag is of we deze bevindingen zomaar kunnen vertalen naar het Belgische gezondheidszorgsysteem?

 

Daarom willen we met deze studie onderzoeken of directe toegang tot kinesitherapie voor lage rugpijn in België ook voor goede klinische resultaten en minder hoge kosten zorgt. Jouw deelname aan deze studie kan dus op termijn leiden tot een heuse hertekening van het zorgpad voor lage rugpijn in België.

Wat kan ik verwachten als patiënt indien ik deelneem?

Je zal ingedeeld worden in één van twee groepen. Het toeval bepaalt in welke groep je terecht komt. De ene groep wordt door ons meteen doorverwezen naar een kinesitherapeut, die je zonder voorschrift en zonder tussenkomst van een arts zal behandelen. De andere groep verwijzen we door naar een huisarts. Deze bepaalt welke zorgen je nodig hebt en stuurt je eventueel door naar een kinesitherapeut. Ongeacht in welke groep je ingedeeld wordt, je zal doorverwezen worden naar een kinesitherapeut of huisarts vanuit ons netwerk. Hierbij houden we rekening met waar je woont.


Tijdens het verloop van de studie zullen we je een aantal keer vragen een reeks vragenlijsten in te vullen. Dit zal zijn vóór de start van je eerste behandeling, op het einde van elke week dat je behandeling loopt, meteen na de laatste behandeling, en drie maanden, één jaar en twee jaar na de start van je deelname aan de studie.

 


Neem je graag deel? Inschrijven kan hier!


Neem je graag deel? Inschrijven kan hier!

Wat wordt er van mij verwacht als zorgverlener indien ik deelneem?

Als arts of kinesitherapeut vragen wij dat je de patiënten, die deelnemen aan de studie, behandelt zoals elke andere patiënt met lage rugpijn. Voor de kinesitherapeuten geldt echter dat zij dit zonder medisch voorschrift, en dus zonder voorafgaand onderzoek van een arts doen.


Neem je als kinesitherapeut aan deze studie deel, dan zullen we je vragen om kort de richtlijnen voor het evalueren en behandelen van lage rugpijn op te frissen aan de hand van een online cursus. Voor en na het volgen van deze cursus zullen we je vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Verder zal je van ons een vaste vergoeding van €40 per behandelsessie ontvangen, bovenop het remgeld dat de patiënt betaalt. Dit doen we om te compenseren voor het feit dat het ziekenfonds niet tussenkomt, gezien er geen medisch voorschrift is.


Neem je als huisarts deel, dan zullen we je enkel vragen om eenmalig een aantal vragenlijsten in te vullen.


De Direct-Physio trial is een wetenschappelijk onderzoek dat werd goedgekeurd door het Comité voor Medische Ethiek van de UHasselt.

In opdracht van het Riziv - In samenwerking met Axxon, Domus Medica en SSMG