Het onderzoeksteam


Prof. Lotte Janssens

Hoofdonderzoeker


Dr. Pieter Severijns

Studiecoördinator


Corentin Denis

Studiemedewerker 

& coördinator Wallonië/Brussel

Dr. Nina Goossens

Studiemedewerker

Prof. Laurent Pitance

Prof. Annick Timmermans

Prof. Wim Dankaerts

Prof. Nathalie Roussel

Antoine Fourré


Partners


In opdracht van

Het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

Gesteund door


De Direct-Physio trial is een wetenschappelijk onderzoek dat werd goedgekeurd door het Comité voor Medische Ethiek van de UHasselt.

In opdracht van het Riziv - In samenwerking met Axxon, Domus Medica en SSMG